whitecollarobsession:

White Collar season 5 gag reel

Sublimes bailando.